Türkçe Yeterlik Sınavı; Türkiye Türkçesini okuma, yazma, dinleme, konuşma yeterliklerini belirlemek ve bu dört becerideki dil düzeyini ölçmek için hazırlanmıştır.

Sınav yaklaşık üç saat sürmekte ve adaylar her dört beceri için ayrı testlere tabi tutulmaktadır.

Sınav sonucunda Avrupa Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesine göre üç düzeyde Başarı Belgesi verilir.

Düzeyler aşağıdaki gibidir (100 puan üzerinden):

75 ve üzeri puan: C1

65-74 arası puan: B2

55-64 arası puan: B1

Türkçe Yeterlik Sınavı tarihleri için lütfen duyuruları takip ediniz veya bizimle iletişime geçiniz.

Etiket: SERTİFİKALAR