Şube Müdürü

Şemsi Özkan

Bilgisayar İşletmeni

Neslihan Ceylan

Hizmetli (Ş)

Osman Teltik