TÜRKÇE DÜZEY BELİRLEME SINAVI (TDBS)

Türkçe Düzey Belirleme Sınavı; Yabancı dil olarak Türkçe okuma, yazma, dinleme, konuşma yeterliklerini belirlemek ve bu dört becerideki dil düzeyini ölçmek için hazırlanmıştır.

Sınav yaklaşık üç saat sürmekte ve adaylar her dört beceri için ayrı testlere tabi tutulmaktadır.

Sınav sonucunda Avrupa Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesine göre üç düzeyde Başarı Belgesi verilir.

Her bir beceriden 10 puanın altına düşmemek kaydıyla düzeyler aşağıdaki gibidir (100 üzerinden):

85 ve üzeri puan: C1

70-84 arası puan: B2

60-69 arası puan: B1

Türkçe Düzey Belirleme Sınavı tarihleri için lütfen duyuruları takip ediniz veya bizimle iletişime geçiniz.

Gelecek sınav tarihleri:

10 Temmuz 2024, 24 Temmuz 2024, 7 Ağustos 2024, 21 Ağustos 2024, 11 Eylül 2024, 25 Eylül 2024, 11 Ekim 2024, 25 Ekim 2024, 8 Kasım 2024, 22 Kasım 2024, 13 Aralık 2024